TEVÉKENYSÉGEINK

Az INNOKUT Nonprofit Közhasznú Kft olyan kutató és ismeretterjesztő szervezet, amelynek elsődleges célja kettős: a kutatás-fejlesztés, alkalmazott kutatás, illetve kísérleti (pre-kompetitív) fejlesztés folytatása a vállalatok operációs és szervezeti hatékonyságának fokozása végett, valamint – a produktív társadalom másik alappillére, a dolgozó egyén egészség-megőrzése, fejlesztése, betegség-megelőzése érdekében pedig – az alkati homeopátiás gyógy- illetve prevenciós módszer ismereteinek terjesztése.

Az INNOKUT Magyarországon első sorban sorakozott fel, és egyedülállóan, szervezetten és szervezetileg is támogatást nyújt a homeopátiás gyógymód ezen speciális módszere (az általános, közismert gyógyításnál sokkal tágabban és hatékonyabban alkalmazható hosszú távú egészség-javítás, -megőrzés és betegségmegelőzés), illetve annak ismeretterjesztése körében.

A „teljes körű” értelemben vett egészséges társadalmat egyrészt testileg, lelkileg, szellemileg egészséges egyének alkotják mikro szinten, és makroszinten egyaránt. Az ilyen társadalom szociálisan érzékeny szervezetként viselkedik.

Ez utóbbi elősegítése céljából is, az INNOKUT Nonprofit Közhasznú Kft jelentős szerepet vállalt egy az Európai Unió Criminal Justice programja által támogatott programhoz tartozó pályázat összeállításában, megszervezésében, 2008-ban. A „Mediáció és resztoratív igazságszolgáltatás, a büntetés-végrehajtásban 2009-2012” (MEREPS) pályázat közvetlenül Brüsszelben került elbírálásra és büszkék vagyunk arra, hogy 2009 tavaszán a pályázat elnyerte az Európai Unió támogatását, és ezzel egy 3 éves, országokon átívelő – a Foresee Kutatócsoporttal, az Országos Kriminológiai Intézettel és egyéb német, belga és angliai partnerekkel közösen megvalósuló – európai nemzetközi projekt vette kezdetét.

A ”Mediation and restorative justice in prison settings” (innen a MEREPS rövidítés) elnevezésű, MEREPS (JLS/2008/JPEN/015 - 30-CE-0267156/0039) kódszámú Európai Uniós pályázati forrásból is támogatott, többszereplős, nemzetközi partnerekből álló projekt célja: a büntetés-végrehajtásban alkalmazható resztoratív módszerek feltérképezése és kipróbálása.

 

Az INNOKUT a projektben számos feladat mellett „szürke eminenciásként”, közhasznú támogatója a projektnek, pénzügyileg, likviditásban és komoly önrész-vállalással is.
A vállalt feladatokat illetően konkrét kutatási feladatokon túl, a komplex és teljes pénzügyi, valamint adminisztratív projekt-menedzsmentet is vállaltuk, ideértve a pályázati elszámolást és folyamatos controlling-ot a teljes projektidőszakra és valamennyi konzorciumi tagra vonatkozóan, Európa szerte.

Mivel az egészséges magyar gazdaság hosszú távú versenyképességének és szerves növekedésének alapját a KKV (kis- és középvállalati) szektor sikeressége és fejlődése kiemelten képezi, ezért az INNOKUT Nonprofit Közhasznú Kft meghatározó kutatói-fejlesztői szerepet vállalt egy önmagában is sikeres (a Deloitte 2009-es „Technology Fast 500TM EMEA” rangsorában szereplő tíz magyar cég egyikéről van szó) hazai KKV projektjében, ahol komplex, KKV-kra szabott, akár hordozható platformú működésre is képes, vállalati menedzsment rendszer továbbfejlesztését vállaltuk, a piaci igények és a technológiai fejlődés figyelembe vételével, a KKV szektor versenyképességének növelése céljából.

Többrétű kutatásainkat segítendő, gazdasági modellezésre alkalmas mérési, értékelési és modellezési szoftver – illetve annak felhasználói és fejlesztői licenceinek – megvásárlását valósítottuk meg az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával, Technológia fejlesztés az Innokut Kft-nél címmel. A projektben a közreműködő szervezet a MAG Zrt. (www.magzrt.hu), a kedvezményezett pedig cégünk, az INNOKUT Nonprofit Közhasznú Kft. (www.innokut.hu, info (kukac) innokut.hu ) volt.

 

 

Sajtóközlemények

Jelentések