ISMERETTERJESZTÉS

Az INNOKUT Nonprofit Köz­hasz­nú Kft. küldetésének megfelelően célul tűzte ki, hogy többrétű támogatást nyújt egy preventív és gyógyító módszer alapvető is­me­re­te­inek széles körű is­mer­te­té­sé­ben.

Szakértő szerzők megbízásával létrehozott, és folytatólagosan működtet egy ismeretterjesztő honlapot, segítséget nyújtva azon érdeklődők és érintettek számára, akik szeretnének alapvető ismeretekhez jutni ezen kímélő, és mégis hatékony gyógymódról.

A honlap elérhetősége: www.alkatihomeopatia.hu

Egészségünk megőrzésének és a gyógyulásnak lehet többféle, egyedi útja, mindenkinek a számára legmegfelelőbbet kell megtalálnia.

 

Az alkati homeopátia egy kiváló lehetőség nem csupán a gyó­gyí­tásban, de a prevencióban egyaránt. Az egészséges társadalmat e­gész­sé­ges emberek alkotják, akik a lehető legteljesebb kiegyensúlyozottság ál­la­pot­á­ban képesek a leghatékonyabb egyéni és gazdasági életvezetésre egyaránt.

A módszer hatásának, működésének megértése nem tűnik egyszerű feladatnak, pedig egységben van a legalapvetőbb természeti tör­v­ények­kel.

Az INNOKUT Nonprofit Közhasznú Kft. ezzel együtt lehetőséget biztosít, és segíti olyan előadások szer­ve­zé­sét és megvalósítását, amelyek a megértést teszik lehetővé. Havi rendszerességgel klub formában előadásokat, beszélgetéseket, tájékoztatást szervez a nagyközönség számára. A honlapon erről is találhatunk információt.

www.alkatihomeopatia.hu